Suzan Overmeer

Suzan Overmeer (1973) is in 2006 begonnen met het ontwikkelen en uitvoeren van educatieve jazzprojecten voor kinderen onder de naam Jazz4kids. Als muziekconsulent en muziekdocent ontdekte ze als snel dat jazzmuziek weinig of niet aan bod kwam in de methodieken voor muziek op de basisschool. Daar besloot ze iets aan te doen en in november richtte ze Stichting Jazz4kids op, met het doel kinderen op een actieve manier te laten kennismaken met jazzmuziek.

Suzan heeft, samen met de muzikanten van haar band Jazz4kids, vier interactieve jazzconcerten voor kinderen geschreven. Als zangeres voert ze deze concerten uit op scholen en theaters door het hele land. In 2008 is het boek + Cd Jazz in de klas (uitgeverij De Toorts) van haar hand verschenen en in 2014 de CD Ella, een swingend sprookje. Suzan geeft daarnaast jazz- en improvisatieworkshops aan groepen kinderen op school en nascholingen aan leerkrachten of muziekdocenten.

Naast haar werk voor Jazz4kids geeft Suzan methodiek op het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Ook werkt ze als adviseur en ontwikkelaar voor Kunstbalie (provincie Brabant). Ze ontwikkelt digitaal ondersteunend materiaal voor leerkrachten in het basisonderwijs. Ze heeft diverse lespakketten ontwikkeld voor Kunstgebouw in Rijswijk en was liedredacteur voor de Pyramide, het tijdschrift van Gehrels Muziekeducatie. Suzan is musicoloog, heeft jarenlang als muziekdocent en muziekconsulent gewerkt voor het Koorenhuis in Den Haag en heeft, maar dat mag duidelijk zijn, een grote passie voor jazzmuziek.

Website Suzan Overmeer

Suzan Overmeer