...

Stichting Jazz4kids is opgericht op 3 november 2006 en heeft als doel jazzmuziek een vaste plek te geven binnen het muziekeducatieve aanbod aan kinderen in de leeftijd tussen 4 en 12 jaar, zowel binnen het onderwijs als daarbuiten. Ook wil de stichting deze kinderen actief laten kennis maken met jazz en bijbehorende muzikale kenmerken als improvisatie en swing.


De stichting tracht dit doel te bereiken door onder meer lesmateriaal, boeken, jazzmuziek voor kinderen en cd's te ontwikkelen en uit te geven. Ook het ontwikkelen en geven van concerten, workshops en cursussen aan kinderen, leraren en vakdocenten behoort tot het aandachtsterrein van de stichting.


De stichting bestaat uit Gerbry Junte (voorzitter), Karin Peters (secretaris) en Florien de Jong (penningmeester).

...